Інтеграція c корпоративними системами

Дані, що збираються системою gps стеження за транспортом, можуть експортуватися в діючі корпоративні системи обліку та управління (1С, Галактика, ERP, CRM) і можуть використовуватися всіма службами і підрозділами компанії.

 

Це дозволяє здійснювати:

 

  • Планування та розподіл обсягу робіт залежно від замовлень та наявного транспорту;
  • Автоматичну виписування і облік шляхових листів, ТТН та ін документів;
  • Автоматичний облік робочого часу водіїв, формування табеля обліку відпрацьованого часу, нарахування оплати праці за відпрацьований час;
  • Автоматичний облік нормативних витрат палива відповідно до «Нормами витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті»;
  • Облік ремонтів та планування ТО автотранспорту та спецтехніки;
  • Виявлення причин простою транспорту та спецтехніки;
  • Планування закупівель нової техніки.